Běžiliška je nakladatelství originálních knih pro děti, s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování.

JAK FUNGUJEME

Produkce Běžílišky je založena na úzké spolupráci autorů a redakce – knihy vznikají (jak naneštěstí není zvykem v leckterém velkém nakladatelství) jako společné dílo autora textu, ilustrací i sazby a kniha vychází v podobě, na které se všichni autoři shodnou.

Kromě důrazu na kvalitní provedení je naším cílem nevsázet na osvědčené trumfy, ale objevovat a experimentovat – namísto reprintů nebo různých nastavovaných edičních řad vytváříme prostor pro originální autorské projekty, které a priori neslibují kasovní trhák.

Jakkoli není naším cílem najít úspěšnou tvůrčí dvojici a každý rok jí vydat dva tituly, dokud to trh utáhne, není naše produkce zároveň sérií výstřelů do prázdna; chceme vytvořit dlouhodobě fungující a redakčně konzistentní projekt, který bude dlouhá léta sytit hlad čtenářů po kvalitní dětské literatuře a zároveň stále přicházet s něčím novým a originálním.

KDO JSME

Nakladatelství Běžíliška založil v roce 2013 František Havlůj a do role spolušéfredaktorky časem přizval Šárku Svobodnou.

Profese spolušéfredaktorů není ani naším zdrojem obživy, ani jsme ji nikde nevystudovali, o to víc do knížek vkládáme ze svých životních sil a bezbřehého nadšení. Jako příklad můžeme uvést přípravy titulu Cyklista Cyril, kdy jsme celou Cyrilovu cestu z jihočeských Čekanic do Marseille projeli na kole taky. To abychom všechny reálie mohli vybrat a ověřit opravdu poctivě a zejména pak pro radost.

To, že se vydáváním neživíme, nám umožňuje držet cenu knih na snesitelné úrovni a také investovat do nerentabilních, zato tím krásnějších titulů.

Poté, co již není možné dopracovat se k vlastní poličce knihkupectví Fišer (tento legendární podnik už neexistuje), je naším nakladatelským snem vlastní kancelář se sítotiskem, kanapem a mrazáčkem na zmrzlinu.

PRO AUTORY

Máte-li nápad, námět, nebo byste třeba chtěli něco oilustrovat anebo otextovat, ozvěte se nám na e-mail info@beziliska.cz a zkusíme se domluvit. Ale pozor, jsme nadmíru vybíraví a náš vkus je poněkud vyhraněný...